Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/260/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/261/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/262/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/263/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/264/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/265/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/266/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/267/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/268/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/269/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz planu finansowego określającego

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/270/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/271/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 25".

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/272/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 26".