Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/274/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/273/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/275/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Mi

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/276/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/277/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza czterech lokali socjalnych.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/278/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/40/94 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 18 października 1994 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu pod garażami ...

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/279/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/280/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/281/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/282/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/283/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego organizacjom pozarządowym i innym ...

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/284/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/285/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13".

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/286/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 19".

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/287/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 23".

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/288/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24".

2004-01-27
Uchwała Nr XXIV/289/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10".