Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/297/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24".

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/298/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 28".

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/299/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza".

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/300/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o .....

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/301/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do finansowania ...

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do finansowania ...

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/303/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do finansowania ...

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/304/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/290/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Nowego Sącza.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/291/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 8 w Nowym Sączu przy ul. Długosza 57.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/292/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: utworzenia publicznego dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/293/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: likwidacji internatu w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/294/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/295/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/296/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.