Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/323/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/325/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/326/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/327/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVI/306/2004 z dnia 2 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ..

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/328/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/329/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” Gminy Nawojowa.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/330/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury technicz

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/331/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian w statutach osiedli na terenie Nowego Sącza.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/334/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/335/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/332/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Nowego Sącza status: NIEOBOWIĄZUJĄCA