Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/336/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/337/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/338/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ...

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/339/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 155.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/340/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz zasad ...

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/341/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: Uproszczonego Programu Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta w Nowym Sączu.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/342/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmian do uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/308/2004 z dnia 30 marca 2004r, .dotyczącej podjęcia zobowiązań na wydatki związane z ...

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/343/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/114/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.dotyczacej podjęcia inwestycji p.n. „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/344/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza ...

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego ..

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/346/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej przez administrację samorządową.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/347/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zagwarantowania środków na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu w 2005r. zapewniających realizację projektu "Dać szansę" w ramach ...