Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/348/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na ..

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/351/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/352/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/353/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/354/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/355/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/356/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2004 w związku z koniecznością ogłoszenia

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/357/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/358/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/359/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2003 rok.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/360/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2003.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/361/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: poręczenia spłaty kredytu.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/362/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: odwołania poręczenia spłaty kredytu.