Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/388/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Nowym Sączu.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/389/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/390/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/391/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/392/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/393/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/394/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/395/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/396/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/397/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/398/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargów nieograniczonych .....

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10".

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/400/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/399/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/401/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/402/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/403/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Projektu .....

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/404/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/374/2004 w sprawie podjęcia inwestycji pn. "Obwodnica Północna" - przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz ...

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10". - (6,6 MB)

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17".

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17". - (15,1 MB)

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/407/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXI/254/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ...

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/409/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/361/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/410/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/310/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ....

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/387/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu.