Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/411/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/413/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/415/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/417/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/419/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/421/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2004 w związku z koniecznością ...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/423/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na ...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/427/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie porozumienia między Miastem Stary Sącz, a Miastem Nowy Sącz, o wspólnym finansowaniu kosztu opracow. dokumentacji technicznej kolektora sanitarnego ...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/429/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację projektu p.n. "Dać szansę" - w ramach umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Polską Agencją Przeds...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/425/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmainy uchwały Nr V/52/2003 z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/412/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/414/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/416/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/418/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/420/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/426/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/422/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie określenia na 2005 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/424/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza mienia Skarbu Państwa

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/430/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektu złożonego do Małopolskiego UW w celu dofinansow...