Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/436/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/431/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/435/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/434/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/433/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/437/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/438/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/231/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 04.11.2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/439/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części budynku ...

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/443/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/444/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/445/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu Rozp Ministra Infrastruktury w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu w sprawie zaliczenia dróg do kat. dróg krajowych ...

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/446/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/442/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez "Sądeckie Wodociągi" Sp. z z o.o.

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/441/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/440/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/432/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości