Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/447/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/463/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kwoty poręczenia dotacji przyznanej w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury komunalnej .... "

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/450/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/453/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/459/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/465/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/448/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/451/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/457/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/310/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/460/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na współuczestnictwo Miasta Nowego sącza w realizacji programu pn. "Rozbudowa systemów elektroniczenej administracji w Małopolsce"

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/464/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/466/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/467/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/454/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/135/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie zmiany zasięgu teryrorialnego Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 9

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/449/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/452/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Zabełeckiej 16 w Nowym Sączu

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/455/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu stypendialnego "Wyrównywanie ..."

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/458/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przekazania skarg do załatwienia

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/461/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/456/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ...