Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XXXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/468/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/471/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: ustalenia przebiegu ul. Bielowickiej w Nowym Sączu stanowiącej drogę gminną.

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/474/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Nowy Sącz udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych - Spółka ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/469/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/472/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/475/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/383/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/478/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: : podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki ....

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/470/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/473/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/476/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań, przekraczających rok budżetowy na ....

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/479/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem zadania pn: "Obsługa płatnych miejsc ...

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/477/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-11".