BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/550/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/548/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie: utworzenia publicznego trzyletniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/547/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/546/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/542/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie: delegowania radnych do Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nowym Sączu

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/541/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2002

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/560/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/76/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w No

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/551/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/559/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.01.2002 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/87/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 2 im. U. Kochanowskiej w Nowym Sąc

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/558/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29.01.2002 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/90/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/557/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/556/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/555/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/554/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz likwidacji placówki oświatowej.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/553/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/552/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/544/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 1"

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/543/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów i protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 1"

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/545/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 20"

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/549/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r. - Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/539/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2002

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/540/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"