BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XLII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 2 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (29 533 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 3 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (21 768 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 4 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (27 941 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 5 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (23 401 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 6 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (15 979 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/488/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/494/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie remontu chodnika osiedlowego od ul. Lwowskiej do ul. Broniewskiego w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/506/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/70/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/512/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/78/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Bohaterów ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/518/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/520/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna w Dzielnicy Jamnica - połączenie Miasta Nowego Sącza z Gminą Kamionka ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/489/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zaliczenia ul. Mjr Jerzego Iszkowskiego i ul. 5-tej Kresowej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tych ulic.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/495/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie remontu chodnika ul. Klasztornej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza o planowanej wartości powyżej 100.000 zł.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/507/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/71/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/513/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/79/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/490/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie inwestycji pn.: Przebicie ul. Łukasińskiego do ul. Kolejowej, Budowa Trasy nad Łubinką, ....

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/496/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie remontu chodnika ul. Kolejowej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza o planowanej wartości powyżej 100.000 zł.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/502/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zniesienia lub zmiany nazw urzędowych dotyczących części miejscowości w Nowym Sączu.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/508/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/72/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/514/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/80/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 17 im. "Kurierów ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/491/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich, powiatowych i krajowych ....

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/503/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/509/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/73/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/515/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/81/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/519/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązania, przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/501/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 33"

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/492/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie remontu chodnika ul. Tarnowskiej.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/498/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 28"

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/504/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/68/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/510/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/74/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/516/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/82/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/493/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie remontu chodnika ul. Lwowskiej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza o planowanej wartości powyżej 100.000 zł.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/505/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/69/99z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/511/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/77/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/517/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/83/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/521/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/522/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/467/2004 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/500/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 32"

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/499/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 30"