Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-04-06
Stanowisko Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.