Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-02-26
Uchwała Nr LX/566/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/534/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2002-02-26
Uchwała Nr LX/567/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-21"

2002-02-26
Uchwała Nr LX/568/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-22"

2002-02-26
Uchwała Nr LX/569/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-14"

2002-02-26
Uchwała Nr LX/561/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

2002-02-26
Uchwała Nr LX/562/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela

2002-02-26
Uchwała Nr LX/563/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2002-02-26
Uchwała Nr LX/564/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2002-02-26
Uchwała Nr LX/565/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2002-02-26
Uchwała Nr LX/571/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Nowego Sącza przez osoby prawne lub fizy

2002-02-26
Uchwała Nr LX/572/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu.

2002-02-26
Uchwała Nr LX/573/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 2 w Nowym Sączu ul. Podhalańska 38.

2002-02-26
Uchwała Nr LX/574/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3 w Nowym Sączu.

2002-02-26
Uchwała Nr LX/575/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sfinansowanie z GFOŚiGW kosztów oczyszczania ścieków komunalnych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul.

2002-02-26
Uchwała Nr LX/576/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wykonania remontu cząstkowego ulic w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza.

2002-02-26
Uchwała Nr LX/577/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie współfinansowania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowego Sącza ...

2002-02-26
Uchwała Nr LX/570/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Armii Krajowej 19