BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XLVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/549/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/534/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2004.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/535/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/ 428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/536/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza mienia Skarbu Państwa.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/537/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza mienia Skarbu Państwa.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/538/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/540/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/541/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/542/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/543/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/545/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/546/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/547/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/548/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 25".

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/550/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: akceptacji projektu "Bliźniacy" - programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłoszenia na III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/551/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/552/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/553/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/554/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/555/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zagwarantowania środków na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu w 2006 roku zapewniających realizację projektów ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/556/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/557/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zaliczenia ul. Krańcowej i odcinków ulic Nawojowskiej i Lwowskiej w Nowym Sączu do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu tych ulic.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/558/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/559/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.