Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/560/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/561/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/566/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/482/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego ...

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/562/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/564/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/563/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/565/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/567/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2004 rok.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/568/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2004 rok.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/569/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2004.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/570/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/571/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektu złożonego do Małopolskiego ...

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/572/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 29 - Śródmieście".

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/573/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/574/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/575/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/576/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/577/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/578/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/579/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/580/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/581/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2005 w związku z koniecznością wynajmu ...

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/582/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody dzierżawę gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/583/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu niepieniężnego do Spółki.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/584/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań, przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...