Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/615/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ...

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/623/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/628/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/616/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/619/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/624/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/488/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON ...

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/614/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/617/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/620/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/625/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2004.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/621/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2005 ...

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/626/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zwiększenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/622/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Stary Sącz, Gminy Nawojowa oraz Gminy Kamionka Wielka do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ...

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/627/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.