Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26". (1,50 MB)

2005-10-18
Uchwała Nr LII/652/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 38".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/653/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 39".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/654/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2005-10-18
Uchwała Nr LII/655/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/656/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2005-10-18
Uchwała Nr LII/657/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13". (5,34 MB)

2005-10-18
Uchwała Nr LII/642/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich - projekt regionalny "Wsparcie ...

2005-10-18
Uchwała Nr LII/643/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ...

2005-10-18
Uchwała Nr LII/644/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/488/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków ....

2005-10-18
Uchwała Nr LII/645/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

2005-10-18
Uchwała Nr LII/646/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2005 w związku z koniecznością ...

2005-10-18
Uchwała Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/649/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 34".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/650/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 35".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/651/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 36".

2005-10-11
Uchwała Nr LII/641/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta ...

2005-10-11
Uchwała Nr LII/635/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/636/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/637/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/639/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/640/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.