Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-12-06
Uchwała Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/665/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: wzniesienia pomnika "Solidarności".

2005-11-22
Uchwała Nr LV/666/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/671/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/674/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad ....

2005-11-22
Uchwała Nr LV/679/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań, przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektu pn. "Otwarta strefa rekreacji dziecięcej ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/675/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/680/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: podjęcia zobowiązań, przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektu pn. "Otwarta strefa rekreacji dziecięcej przy ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/670/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/672/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/668/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/673/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu "Program ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/676/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/482/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/677/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: określenia na 2006 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/678/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/669/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/667/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.