Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/578/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/579/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002r. w sprawie: zmian do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza nr LIX/539/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r.

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/580/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: przystąpienia do inwestycji p.n. Monitoring Miasta Nowego Sącza od Rynku do Dworca PKP oraz upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/581/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/582/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na zasadzie pierwszeństwa lokali mieszkalnych i ułamkowej części budynku wraz z ...

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/585/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2001 rok

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/586/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002r. w sprawie: zmiany Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/584/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-16"

2002-03-19
Uchwała Nr LXI/583/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2002r. w sprawie: Uchwały Nr XXXIV / 343 /2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto przedszkoli ...