Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/682/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/685/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/687/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/689/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/691/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/684/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/686/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/688/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza ....

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/690/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/488/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON ...

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/683/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.