Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/704/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/114/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu miasta oraz ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/710/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie Umowy o wsparcie przedsięwzięcia pn.: "Nowoczesna ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/705/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia "Strategii rozwoju turystyki kulturowej w Nowym Sączu".

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/711/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24"

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/706/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/712/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami miasta Nowego Sącza na lata 2006 - 2009.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/707/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uznania Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowy Sączu przy ul Klasztornej 46 za zlikwidowany.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/713/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/714/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/716/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Daj sobie ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/718/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/709/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie Umowy o wsparcie przedsięwzięcia pn.: "Mechatronika ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/715/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XLIX/626/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zwiększenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/717/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: odwołania Pani Stanisławy Stępowskiej ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/708/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zatwierdzenia umowy o współpracy pomiędzy miastem Nowy Sącz a miastem Narwik.