Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-03-03
Uchwała Nr LX/719/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/724/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych ...

2006-03-03
Uchwała Nr LX/729/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 27".

2006-03-03
Uchwała Nr LX/720/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/725/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/721/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/726/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: założenia publicznego IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/722/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/727/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: nadania numerów porządkowych poszczególnym typom szkół wchodzących w skład Zespołów Szkół oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 40".

2006-03-03
Uchwała Nr LX/723/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/728/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz ...

2006-03-03
Uchwała Nr LX/731/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu ęPomoc państwa w zakresie dożywiania ...

2006-03-03
Uchwała Nr LX/732/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 w związku ...