Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/735/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/736/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/737/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/738/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2005.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/739/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/740/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/741/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/742/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/743/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/744/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/745/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Miastem Gabrowo w Bułgarii.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/746/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/747/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego .....

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/748/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ......

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/749/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/750/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza ...

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/752/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/753/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 ...

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/754/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/755/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/756/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 w związku z koniecznością ...