Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/761/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/764/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/767/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/770/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/773/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Integracji Europejskiej i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/762/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/765/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/768/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/771/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/774/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: realizacji prawa pierwokupu.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/760/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/763/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/766/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/769/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-11
Uchwała Nr LXIV/772/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.