BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uczelnie wyższe - filie

Akademia Pedagogiczna

     Kolegium AP w Krakowie, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu (od 30 lat). Kierunki:
pedagogika przedszkolna i wczesno-szkolna: pierwszy i drugi rok - 3 letnie studia zawodowe kończące się licencjatem, trzeci i czwarty rok - czteroletnie studia magisterskie; kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza, pierwszy i drugi rok - 3 letnie studia zawodowe kończące się licencjatem, trzeci i czwarty rok - czteroletnie studia magisterskie; studia podyplomowe: kierunek informatyka i pedagogika dla absolwentów szkół technicznych, studiuje - 490 osób, mieści się przy: Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ODN.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu

     
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Nowym Sączu został powołany przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2004 roku, w porozumieniu z władzami Nowego Sącza. Bazą lokalową Ośrodka jest Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej. Działalność dydaktyczną w ZOD organizuje i prowadzi Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

      Oferta kształcenia obejmuje dwa kierunki studiów: Geodezja i Kartografia, z możliwością ich finalizacji na trzech specjalnościach (Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa-GIP, Szacowanie Nieruchomości i Kataster-SNIK, Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja-GIFT), oraz Inżynieria Środowiska, z możliwością kontynuacji studiów na dwu specjalnościach (Systemowe Zarządzanie Środowiskiem-SZS, Monitoring Środowiska-MŚ).

      Pozycję naukowo-dydaktyczną Wydziału-Organizatora ZOD wyznaczają: pełne uprawnienia w zakresie kształcenia (studia I i II stopnia) oraz uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinach Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska. Kadra nauczająca obejmuje pracowników AGH, zarówno z macierzystego wydziału, jak też specjalistów z innych jednostek, kompetentnych w zakresie specjalności szczegółowych (Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Studium Języków Obcych).

Zasady Kształcenia narzucają obowiązek realizacji części dydaktyki w siedzibie jednostki macierzystej ZOD. Przy tej okazji studenci mają dostęp do bazy dydaktycznej Uczelni i Wydziału: laboratoriów chemicznych, laboratoriów fizycznych, laboratoriów środowiskowych, specjalistycznych pracowni komputerowych oraz bardzo dobrze wyposażonego instrumentarium geodezyjnego WGGiIŚ jak również bibliotek.

Pełniejsza informacja dostępna jest na stronach:
http://www.geod.agh.edu.pl/abwydzialu/glowna.htm - (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) oraz
http://www.geod.agh.edu.pl/abwydzialu/sacz.html - (ZOD Nowy Sącz) 


Opracował:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza