Niedziela, 17 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Wiktor Ignacy


Wieloletni program inwestycyjny

    17 grudnia 2008 r. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013, obejmujący zadania o charakterze strategicznym, które będą finansowane przez miasto z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych. Program nie jest planem budżetowym na kolejne lata, ale wskazuje kierunki rozwoju miasta.

 

Dokument jest podstawą planowania rozwoju miasta i jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi. Jestem pewien, że wstrzeliwuje się w oczekiwania mieszkańców. Ma charakter otwarty, co oznacza, że w zależności od zmieniających się sytuacji, potrzeb i możliwości, zadania mogą być uaktualniane i korygowane z rocznym cyklem budżetowym – mówi wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.
Przyjęty program na lata 2007-2013 stanowi także formalną, obligatoryjną podstawę do aplikowania o fundusze zewnętrzne na współfinansowanie inwestycji.

 

     Włodarze miasta uznali za najważniejsze inwestycje dotyczące rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego Nowego Sącza, których celem jest przede wszystkim: odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i poprawa przejezdności przez miasto.
      Na liście zadań do zrealizowania w ciągu pięciu najbliższych lat umieszczono następujące inwestycje (w nawiasie środki własne miasta):
• obwodnica północna (jedna nitka) – 102,5 mln zł (25 mln zł),
• obwodnica zachodnia z mostem na Dunajcu – 80 mln zł (36,5 mln zł),
• zabezpieczenia przeciwpowodziowe – 55 mln zł (4 mln zł),
• strażnica Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 24 mln zł (2,5 mln zł),
• rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – 24 mln zł (Fundusz Spójności UE),
• modernizacja ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji – 20 mln zł (3 mln zł),
• termomodernizacja szkół – 18 mln zł (10,5 mln zł),
• mieszkania socjalne i komunalne – 11 mln zł (9,8 mln zł),
• szkolne obiekty sportowe – 10 mln zł (5 mln zł),
• przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury – 6 mln zł (1,6 mln zł),
• budowa nowej siedziby dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z ul. Lwowskiej (dawnego Pogotowia Opiekuńczego) – przy ul. Nawojowskiej – 5 mln zł (4,8 mln zł),
• renowacja ratusza – 4 mln zł (1 mln zł),
• internet miejski – 1 mln zł (600 tys. zł).

     Do 2013 r. miasto zamierza przeznaczyć na inwestycje 363 mln zł, w tym 234 mln zł z funduszy zewnętrznych m.in. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.