BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Wybory Samorządowe
- 16 listopada 2014r.

Informacje dla komitetów wyborczych

 

Okręgi wyborcze w Nowym Sączu - mapa

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


 

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata na w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne
Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


 

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Załącznik nr 2 - Wykaz podpisów udzielających poparcia liście kandydatów
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim