Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Nowy rok akademicki w PWSZ

Nowosądecka Państwowa Szkoła Zawodowa zainaugurowała 22. rok akademicki. W Kampusie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Kościuszki zjawiły się władze uczelni z JM rektorem, dr. hab. inż. Mariuszem Cygnarem: ks. biskup Leszek Leszkiewicz, wojewoda małopolski Zbigniew Starzec, liczni goście i studenci. Wśród gości obecny był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
 


 

W swoim wystąpieniu prezydent Ludomir Handzel podkreślił, że istnienie uczelni to jest naprawdę  pasmo sukcesów. Zwracając się do studentów sparafrazował cytat z powieści J. K. Rowling o Hogwarcie. – Pierwszoroczni! Wykorzystajcie ten czas! Wykorzystajcie dla rozwoju, zdobycia wiedzy, tak, żebyście bardzo miło wspominali ten czas spędzony w Nowym Sączu, ale żebyście tak uformowali siebie, żeby już nic wam nie stanęło w życiu na drodze i pewnym krokiem zmierzali od sukcesu do sukcesu. Tego wam dzisiaj życzę – powiedział prezydent. Przypomnijmy, że miasto Nowy Sącz podpisało z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową porozumienie o szerokiej współpracy, o czym przypomniał rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar.
 

Ciekawa droga, ale niełatwa
 

Na uroczyści zjawili się przyjaciele sądeckiej uczelni ze wszystkich środowisk: parlamentarzyści Ziemi Sądeckiej, władze wojewódzkie, samorządowcy wszystkich szczebli, duchowieństwo, goście z zaprzyjaźnionych uczelni, w tym ze Słowacji i przede wszystkim studenci, bez których, jak podkreślił rektor Cygnar, uczelni by nie było.
 


 

Wybraliście uczelnię zawodową o jasno zdefiniowanych wymaganiach, wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam nie tylko zdobycie gruntownej wiedzy, ale i nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych – powiedział rektor Cygnar zwracając się do studentów. - Przed wami ciekawa, ale niełatwa droga, połączona z wysiłkiem intelektualnym, połączona z chęcią poznawania otaczającego świata i kształtowania samego siebie – dodał.
 

Odznaczenia i puchary
 

Uroczystość rozpoczęła się od ślubowania studentów pierwszego roku. Rektor symbolicznie pasował berłem na studentów pierwszego roku osoby, które uzyskały najlepsze wyniki podczas rekrutacji.  Wojewoda i rektor Cygnar wręczyli pracownikom odznaczenia państwowe i resortowe, a najlepszym sportowcom – okazałe puchary. Najlepszą studentką – sportsmenką została Patrycja Słaby, mistrzyni świata w bikini fitness.
 

W tym roku akademickim studenci będą się kształcić na szesnastu kierunkach studiów pierwszego stopnia, sześciu kierunkach drugiego stopnia i dwóch kierunkach magisterskich. O przyjęcie ubiegało się 1604 kandydatów; przyjętych zostało 1266 osób.
 


 

Sądecką PWSZ od początku jej istnienia opuściło w sumie 18, 5 tys. absolwentów. Uczelnia zatrudnia 425 osób, w tym 280 nauczycieli akademickich. Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, że dla 72 procent z nich sądecka PWSZ jest podstawowym miejscem pracy.
 

Inauguracja była w tym roku połączona z otwarciem nowo wybudowanego Centrum Symulacji Medycznej, które podniesie jakość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. W CSM znajdują się między innymi: karetka pogotowia ratunkowego, gabinety lekarskie z wyposażeniem, sala szpitalnego oddziału ratunkowego i sale chorych, w których rolę pacjentów pełnią mówiące fantomy. Kolejnym zamierzeniem uczelni jest budowa Instytutu Ekonomicznego.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]


 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-04 14:29:06