BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Wydarzenia

Nabór uzupełniający do Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”

 

Miasto Nowy Sącz ogłasza termin naboru uzupełniającego do Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”

[2020-07-21]

 

Niniejszym informujemy o terminie naboru uzupełniającego do Żłobka Miejskiego nr 2, utworzonego w ramach Programu MALUCH+ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie: od 24 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (godz. 7:30- 15:00)*.

*Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób,
np. w ramach grupy osób bezrobotnych i biernych zawodowo, rekrutacja może zostać przedłużona. Taka informacja musi jednak zostać opublikowana na stronie internetowej projektu, najpóźniej dnia 31.07.2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w filii Biura Projektu -  Żłobek Miejski nr 2 w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz,

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu.
 

Grupa docelowa projektu (Uczestnicy/ Uczestniczki projektu)

W trakcie trwania procesu dodatkowej rekrutacji wyłonieni zostaną  Uczestnicy/Uczestniczki projektu zamieszkujący w myśl Kodeksu Cywilnego, pracujący lub uczący się na terenie Miasta Nowego Sącza, którzy dzięki uczestnictwu w projekcie mają szansę:

· znaleźć pracę lub poszukiwać pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) [min. 7 osób];

·  powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub utrzymać zatrudnienie (osoby zatrudnione).

Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory poniżej:

Regulamin Rekrutacyjny

content/resources/aktualnosci/2020/07/Regulamin Rekrutacji_VII.2020.pdf 

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji bądź skorzystania z pomocy przy wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej można skontaktować się (osobiście, e-mailowo, telefonicznie) z pracownikami:

·       Filii Biura Projektu -  Żłobek Miejski nr 2 w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79 oraz e-mail: mznowysacz@poczta.fm (budynek bez barier architektonicznych);

·       Biura Projektu – Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 097, e-mail: dpotocka@nowysacz.pl.

 

 

       content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy.pdf

 content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 2a. Oświadczenie_powrót_wejście_na_rynek               pracy.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 2b. Oświadczenie_utrzymanie_zatrudnienia.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 3. Oświadczenie_status_na_rynku pracy.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 4. Oświadczenie_miejsce zamieszkania_pracy_nauki.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 6. Oświadczenie_rodzic_samotny.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 7. Oświadczenie_rodzic_dziecka_niepełnosprawnego.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 8. Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 9. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 10. Oświadczenie do projektu.pdf

content/resources/aktualnosci/2020/07/Zał. 11. Oświadczenie Uczestnika Projektu.pdf

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-07-21 14:24:16