BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIABIP - Wydział Edukacji i Wychowania

 

ul. Jagiellońska 14, II piętro, pokoje nr 1,2,6,7,8
telefon: 18 41 41 370,
fax: 18 449 06 81, 18 41 41 376 

Godziny pracy Wydziału:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Belska

Przyjmowanie stron przez Dyrektora Wydziału: wtorek : 12:00- 15:00

 

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Malik

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Wychowania należy realizacja polityki edukacyjnej Miasta, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego miejskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze edukacji z wyłączeniem nadzoru nad Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

 

REFERAT OŚWIATY I WYCHOWANIA

Pracownicy:

Patrycja Bugara

tel. 18 44 90 689

Marian Górnicki

tel. 18 41 41 372

Ilona Kronenberger

tel. 18 41 41 378

Cecylia Kulig

tel. 18 41 41 381

Zofia Malczak-Kiełbasa

tel. 18 41 41 375

Karolina Lora

tel. 18 41 41 370

Halina Wiśniowska

tel. 18 41 41 373

Monika Zagórowska

tel. 18 41 41 381

 

REFERAT BUDŻETU OŚWIATY

ul. Jagiellońska 14, II piętro, pokój 211

 

Do zadań Referatu Budżetu Oświaty należy:

  • Prowadzenie bieżących analiz wydatków jednostek organizacyjnych (oświatowych) miasta, dokonywanie oceny racjonalności tych wydatków i przedstawianie Prezydentowi stosownych wniosków,
  • Prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowo-ekonomicznej jednostek oświatowych.
  • Określanie zasad przydziału, przekazywanie dotacji oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami państwowymi i związkami zawodowymi,
  • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wszystkich placówek oświatowych,
  • Sporządzanie zbiorczych bilansów wszystkich placówek oświatowych,
  • Ustalanie wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

 

Kierownik Referatu: Elżbieta Dutka – tel. 18 41 41 379

 

Pracownicy:

Urszula Czoch

tel. 18 41 41 384

Magdalena Dyrek

tel. 18 41 41 383

Natalia Marzec

tel. 18 41 41 386

Renata Mółka

tel. 18 41 41 385

Maria Krężołek-Zając

tel. 18 41 41 382