BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ KOMUNALNEJ OBSŁUGI MIASTAKatalog usług

 

 

Rynek 3, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

 

           środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
           w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.

 

Dyrektor Wydziału: Jan Kupczak

          Rynek 3, I piętro
          telefon: 18 415 65 50

 

Samodzielne stanowisko ds obsługi administracyjnej:

Iwona Klimczak

       tel. 18 415 65 56

 

Katalog usług


telefon centrala:  18 444 21 66
fax: 18 415 65 64

 

     Do zakresu działania Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych – w tym ogrodnictwa miejskiego, małej architektury, zachowania czystości, odśnieżania części Miasta, utrzymania parków i placów, estetyzacji Miasta, gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie organizacji i nadzoru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych, sprawy dotyczące zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, współpraca z zarządami ogródków działkowych, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań Wydziału. Ponadto, Wydział realizuje zadania związane z zarządzaniem energią w tym sprawy związane z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego sieci oświetlenia ulicznego będącego w zasobach komunalnych gminy Nowy Sącz.

 

W skład wydziału wchodzi Ogrodnik Miejski.

 

Wydział dzieli się na:

 

Referat Komunalny

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 21 66

Kierownik Referatu - Marek Kościsz

telefon: 18 415 65 59

 

Pracownicy: 

Dorota Bielska

tel. 18 415 65 74

Ewa Kałużny

tel. 18 415 65 58

Tomasz Kustra

tel. 18 415 65 57

Agnieszka Michalik

tel. 18 415 65 75

Anna Olszak

tel. 18 415 65 72

Agnieszka Więcławek

tel. 18 415 65 70

Maria Witowska

tel. 18 415 65 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Ogrodnik Miejski:

Ewa Klimek

  tel. 18 415 65 60