Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I KULTURY

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury - dr Marcin Poręba

 

Dunajewskiego 4

tel. 18 47 100 39

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:30

  

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydziału należą sprawy z zakresu realizacji polityki kulturalnej Miasta, współpracy oraz nadzoru nad organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, nadzoru nad działalnością miejskich placówek i instytucji kultury, organizacji imprez masowych, obchodów rocznic i świąt o charakterze niepodległościowym, narodowym i innych.

Prowadzenie prac związanych z redagowaniem i publikowaniem "Rocznika Sądeckiego".

Zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta. Koordynowanie działań promocyjnych.

 Wydział sprawuje nadzór nad:

  • Miejskim Ośrodkiem Kultury;
  • Sądecką Biblioteką Publiczną;
  • Nowosądecką Małą Galerią;
  • oraz Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

 

Referat Komunikacji Społecznej

Rynek 1 (ratusz), II piętro - pokój nr 28

Mariusz Smoleń - kierownik referatu

tel. 18 44 86 553

Klaudia Fałowska

tel. 18 44 86 518

Beata Klimek-Susuł - stanowisko ds. współpracy zagranicznej

tel. 18 44 86 570

Judyta Pasiut

tel. 18 44 86 570

Referat Kultury i Sztuki

ul. Dunajewskiego 4

Urszula Górka - kierownik referatu

tel. 18 471 00 39

Małgorzata Nowakowska

tel. 18 471 00 25

Małgorzata Olszak

tel. 18 471 00 22

 

Redakcja Rocznika Sądeckiego

Jarosław Jakubowski

tel. 18 448 65 30