Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


 

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury

Katalog usług

BIP - Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury

 

 Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30 

     Do zakresu działania Wydziału należą sprawy z zakresu realizacji polityki kulturalnej Miasta, współpracy oraz nadzoru nad organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, nadzoru nad działalnością miejskich placówek i instytucji kultury, organizacji imprez masowych, obchodów rocznic i świąt o charakterze niepodległościowym, narodowym i innych.

Prowadzenie prac związanych z redagowaniem i publikowaniem "Rocznika Sądeckiego".

     Zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta. Koordynowanie działań promocyjnych.

 Wydział sprawuje nadzór nad:

  • Miejskim Ośrodkiem Kultury;
  • Sądecką Biblioteką Publiczną;
  • Nowosądecką Małą Galerią;
  • oraz Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

  

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel.
wew
Nr tel. Tel. kom. Adres e-mail
 
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury, Rynek 1, pok. 6a, parter
dr Marcin Poręba Dyrektor 582 18 44 86 582   mporeba@nowysacz.pl
 
Referat Komunikacji Społecznej Rynek 1, pok. 6, parter

Mariusz Smoleń

Kierownik Referatu Komunikacji
Społecznej
553

18 44 86 553

   msmolen@nowysacz.pl

Beata Klimek-Susuł

Stanowisko ds.
współpracy
zagranicznej
570

18 44 86 570

   bklimek@nowysacz.pl

dr Judyta Pasiut

  543

18 44 86 543

   jpasiut@nowysacz.pl
Monika Zagórowska    542 18 44 86 542    mzagorowska@nowysacz.pl
 
Referat Kultury i Sztuki, Rynek 1, pok. 7,  parter
Urszula Górka Kierownik referatu 571 18 44 86 571   ugorka@nowysacz.pl
Małgorzata Nowakowska   518 18 44 86 518   mnowakowska@nowysacz.pl
Mariusz Brodowski          
 
Nadzorowane Instytucje
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Wolności 23
    18 443 89 59 wew. 20 500 23 11 23
500 27 37 27
biuro@mok.nowysacz.pl
bpolanski@mok.nowysacz.pl
Nowosądecka Mała Galeria
ul. Jagiellońska 35
       500 803 380 biuro@nmg.nowysacz.pl
Sądecka Biblioteka Publiczna
ul. Franciszkańska 11
    18-443-87-52
18 443 83 02
  sekretariat@sbp.nowysacz.pl
dyrektor@sbp.nowysacz.pl