Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I EWIDENCJI LUDNOŚCI

Załatw sprawę

Informacje jak załatwić sprawę
(w tym przez internet)

 

 

 

ul. Szwedzka 2, I piętro, 

 
- Sprawy meldunkowe (zameldowanie / wymeldowanie) tel. (18) 44 86 675

- Odbiór dowodu osobistego tel. (18) 44 86 674

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu tel. (18) 44 86 676

- Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (18) 44 86 677

- Inne  tel. (18) 44 86 677

Godziny pracy:

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych:

poniedziałek   9:00-16:30

wtorek-piątek: 7:30-15:00 

Pozostałe sprawy:

poniedziałek   9:00-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 

Bożena Borkowska - dyrektor wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Dorota Kudlik - z-ca dyrektora wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Katalog usług


Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń oraz powszechnego obowiązku wojskowego.

 1. Ewidencja ludności

  1. Zameldowania

   1. zameldowanie na pobyt stały

   2. zameldowanie na pobyt czasowy
     

  2. Wymeldowania

   1. wymeldowanie z pobytu stałego

   2. wymeldowanie z pobytu czasowego

   3. wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

   4. zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP
     

  3. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
    

 2. Dowody osobiste

  1. Wydanie dowodu osobistego

  2. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego

 3. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL.

 4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

 5. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

 6. Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób, które stale zamieszkują na terenie miasta bez zameldowania na pobyt stały.

 7. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń na terenie Nowego Sącza (tryb zwykły)

 8. Sprawy wojskowe

1. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

2. Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

3. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

4. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

5. Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

6. Wydawanie decyzji o przyznaniu rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do stawienia się na kwalifikację wojskową. powszechnego obowiązku obrony.

VII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Rodziny

VIII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Seniora

 

Pracownicy: 

Renata Frączek

tel. 18 44 86 677

Jadwiga Hudziak

tel. 18 44 86 676

Beata Klatka

tel. 18 44 86 677

Beata Kulig tel. 18 44 86 674

Wiesława Ociepka

tel. 18 44 86 677

Maria Pustułka

tel. 18 44 86 674

Beata Porębska-Rutkowska tel. 18 44 86 675
Monika Turska

tel. 18 44 86 675

Rafał Tylka

tel. 18 44 86 673