BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Konkurs  "Pomyśl o bezpieczeństwie" - VI edycja 

Informacje organizacyjne:

 

 1. Pismo do szkół ws. VI edycji konkursu;
 2. Regulamin VI edycji konkursu "Pomyśl o bezpieczeństwie";
 3. Karta zgłoszenia szkoły do udziału w VI edycji konkursu "Pomyśl o bezpieczeństwie";
 4. Oświadczenie rodzica/ opiekuna;
 5. Klauzula RODO;
 6. Harmonogram przebiegu VI edycji konkursu "Pomyśl o bezpieczeństwie" - 

 

Materiały dydaktyczne:

 1. Prezentacja - zarządzania kryzysowe i obrona cywilna; 
 2. Prezentacja - resuscytacja;
 3. Prezentacja - zadławienia, rany, złamania; 
 4. Prezentacja - czad i ogień; 
 5. Prezentacja - recykling, spalanie odpadów; 
 6. Prezentacja - bezpieczeństwo w internecie;
 7. Prezentacja - zadania obronne, stany nadzwyczajne; 
 8. Prezentacja - ewakuacja w szkole; 
 9. Prezentacja - narkotyki - dopalacze; 
 10. Prezentacja - bezpieczeństwo nad wodą; 
 11. Prezentacja - bezpieczeństwo w górach; 
 12. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze; 
 13. Broszura informacyjna - W trosce o twoje bezpieczeństwo;
 14. Broszura informacyjna - Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń;
 15. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej;
 16. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - załącznik nr 1;
 17. Konstytucja RP;
 18. Sylabus - zadania obronne; 
 19. Sylabus - obrona cywilna;

 

Akty prawne:

 1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym;
 2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP;
 3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych;
 4. Rozporządzenie w sprawie powszechnej samoobrony ludności;
 5. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefów OC;
 6. Rozporządzenie w sprawie gotowości obronnej państwa;
 7. Rozporządzenie w sprawie odbywania służby w OC;
 8. Ustawa o stanie klęski żywiołowej;
 9. Ustawa o stanie wojennym;
 10. Ustawa o stanie wyjątkowym;
 11. Ustawa o zasadach pobytu obcych wojsk na terenie RP;
 12. Ustawa prawo o zgromadzeniach;
 13. Rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych;
 14. Rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych;