BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków handlowo-usługowych zlokalizowanych na działkach nr 260/1, 260/6, 260/1, 261/8, 261/6 w obrębie 110 al. Piłsudskiego”

2020-10-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków handlowo-usługowych zlokalizowanych na działkach nr 260/1, 260/6, 260/1, 261/8, 261/6 w obrębie 110 al. Piłsudskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

2020-10-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji - rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

2020-10-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji - rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji- rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

2020-10-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji- rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.


Obwieszczenie dotyczące przebudowy poddasza użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 58 i 59/2 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu

2020-10-13

Obwieszczenie dotyczące przebudowy poddasza użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 58 i 59/2 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”

2020-10-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 na działkach nr 200, 25/10 w obrębie 106 oraz na działkach nr 165, 142 w obrębie 107 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Kapuścińskiego”

2020-10-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 na działkach nr 200, 25/10 w obrębie 106 oraz na działkach nr 165, 142 w obrębie 107 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Kapuścińskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej odcinek E na działce nr 26/1 w obrębie 69, w rejonie ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu”

2020-10-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej odcinek E na działce nr 26/1 w obrębie 69, w rejonie ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 516/2, 438, 518/6 w obrębie 118 przy ulicy Banacha w Nowym Sączu”

2020-10-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 516/2, 438, 518/6 w obrębie 118 przy ulicy Banacha w Nowym Sączu”