Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji na działce nr 226/9 w obrębie przy ulicy Bolesława Prusa

WAU.RU.6730.81.2019.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Dokonuje się sprostowania w decyzji własnej nr 139/19 z dnia 01.10.2019 roku, znak: WAU.RU.6730.81.2019.MJ, ustalającej warunki wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 226/9 w obrębie przy ulicy Bolesława Prusa” następującą pomyłkę:

  • na stronie piątej w/w decyzji w wierszu 39, od góry w punkcie II. 1) e) - zamiast: „wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego  od 4m do 6m. W przypadku kiedy elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową to jej wysokość jest równa wysokości do kalenicy”,
  • Na stronie 8 w/w decyzji w wierszu 22, od góry w punkcie II. tiret 5 - zamiast :„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego od 4m do 6m. W przypadku kiedy elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową to jej wysokość jest równa wysokości do kalenicy”,

powinno być:

  • „wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego od 3m do 6m. W przypadku kiedy elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową to jej wysokość jest równa wysokości do kalenicy”
  • „wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego  od 3m do 6m. W przypadku kiedy elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową to jej wysokość jest równa wysokości do kalenicy”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji  w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

PODLEGA PUBLIKACJI:

  1. Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  4. a/a


 

Autor: Monika Janur
Dodano: 2019-11-05 12:27:46