Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 2/10, 2/9 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej

 

 

Nowy Sącz, 02.03.2020 r.

WAU.RU.6730.180.2019.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 20/20 z dnia 2 marca 2020 r. znak: WAU.RU.6730.180.2019.MJ ustalająca decyzje o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 2/10, 2/9 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


 


PODLEGA PUBLIKACJI:

 

  1. Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  4. a/a

     

 

Autor: Monika Janur
Dodano: 2020-03-06 08:44:07