Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: "Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną (...)"

WAU.RAB.6740.1.1.2020.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.  Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.) – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

o wydaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku, decyzji nr 2/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną na działkach nr: 163/1, 162/1, 163/2, 173/7, 191/1, 194/1, 196/1, 197/1, 201/1, 204/1, 203/9, 209/1, 210/8, 211/1, 218/9, 218/11, 218/7, 220/1, 219/1, 222/3, 221/1, 222/5, 230/3, 230/5, 235/3, 245/1, 248/2, 254/1, 260/1, 266/1, 258/20, 258/22, 259/48, 259/50, 163/4, 267/18, 265/8, 267/14, 267/16, 270/4, 265/6, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 280/4, 281/9, 264/1, 30, 184/2, 173/3, 284/1 w obr. 118, na działce nr 149/7 w obr. 24, na działkach nr 164 (164/1, 164/2), 168/1 (168/5, 168/6), 168/2 (168/7, 168/8), 168/4 (168/9, 168/10), 169/2 (169/3, 169/4), 170/1 (170/3, 170/4), 171/1 (171/5, 171/6), 171/2 (171/7, 171/8), 172 (172/1, 172/2), 183/3 (183/5, 183/6), 183/4 (183/7, 183/8), 184/1 (184/3, 184/4), 192/1 (192/5, 192/6), 193/2 (193/9, 193/10), 193/5 (193/11, 193/12), 195/2 (195/8, 195/9), 202/2 (202/8, 202/9), 202/1 (202/6, 202/7), 203/1 (203/13, 203/14), 203/10 (203/15, 203/16), 210/9 (210/10, 210/11), 220/2 (220/3, 220/4), 221/2 (221/3, 221/4), 231/1 (231/3, 231/4), 231/2 (231/5, 231/6), 233/1 (233/16, 233/17), 234/1 (234/4, 234/5), 234/3 (234/6, 234/7), 246/1 (246/13, 246/14), 246/4 (246/15, 246/16), 246/7 (246/17, 246/18), 247/5 (247/8, 247/9), 247/6 (247/10, 247/11), 255/5 (255/23, 255/24), 255/12 (255/21, 255/22), 256/5 (256/24, 256/25), 256/11 (256/20, 256/21), 256/18 (256/22, 256/23), 257/16 (257/19, 257/20), 258/21 (258/24, 258/25), 258/23 (258/26, 258/27), 259/49 (259/52, 259/53), 259/51 (259/54, 259/55), 267/19 (267/24, 267/25), 267/15 (267/20, 267/21), 267/17 (267/22, 267/23), 270/5 (270/6, 270/7), 271/2 (271/3, 271/4), 272/2 (272/3, 272/4), 273/2 (273/3, 273/4), 274/2 (274/3, 274/4), 280/5 (280/6, 280/7), 281/10 (281/11, 281/12), 264/2 (264/3, 264/4), 265/2 (265/10, 265/11), 265/3 (265/14, 265/15), 265/7 (265/16, 265/17), 265/9 (265/12, 265/13), 266/2 (266/3, 266/4), 260/2 (260/3, 260/4), 254/2 (254/3, 254/4), 248/3 (248/4, 248/5), 245/2 (245/3, 245/4), 235/4 (235/5, 235/6), 230/6 (230/9, 230/10), 230/4 (230/7, 230/8), 222/6 (222/9, 222/10), 222/4 (222/7, 222/8), 219/2 (219/3, 219/4), 218/12 (218/15, 218/16), 218/8 (218/17, 218/18), 218/10 (218/13, 218/14), 211/2 (211/3, 211/4), 209/2 (209/3, 209/4), 204/3 (204/7, 204/8), 204/4 (204/5, 204/6), 201/2 (201/3, 201/4), 196/2 (196/3, 196/4), 197/2 (197/3, 197/4), 194/2 (194/3, 194/4), 191/2 (191/3, 191/4), 173/4 (173/9, 173/10), 173/8 (173/11, 173/12), 173/1 (173/13, 173/14), 162/2 (162/3, 162/4), 113/1, 276 w obr. 118 na działce nr 108 (108/1, 108/2), 107 w obr. 24 oraz na działkach nr 44/4 (44/6, 44/7) w obr. 23 w Nowym Sączu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasach podkreślony nr działki - numer działki po podziale do przejęcia pod drogę na rzecz Miasta Nowy Sącz) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom służy prawo  zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, (pokój nr 201) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
  • w prasie lokalnej

Autor: Joanna Miczołek
Dodano: 2020-06-30 10:56:18