Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miasto Nowy Sącz obręb 115 jako dz.ew.nr 51/4.

Nowy Sącz 30.065.2020r.

ZAWIADOMIENIE
o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

zgodnie z & 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków/Dz.U.Nr 38, poz. 454/, zawiadamia się że w dniu 28 lipca 2020r. o godz. 9:00 w obrębie 115, miasto Nowy Sącz na gruncie zostaną przeprowadzone w/w czynności dla nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasto Nowy Sącz obręb 115 jako dz.ew.nr 51/4.

Do  wiadomości:
58/1 -  właściciele  i  władający.

W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic /art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. nr 30 poz. 163/.

Autor: mgr inż. Anna Mandryk - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-06-30 11:58:32