BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: "budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką (droga powiatowa)"

WAU.RAB.6740.1.2.2020.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.), – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, działającego przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Nadanego, ul. Giermków 55/1, 04-491 Warszawa,
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: ”budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa  drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką  (droga powiatowa), budowie i przebudowie zjazdów, budowie systemu odwodnienia (wykonanie kanalizacji deszczowej), budowie kanału technologicznego, budowie oświetlenia drogowego, budowie konstrukcji oporowej, przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń obcych – sieci infrastrukturalnych, na działkach: 927, 937, 971, 969, (969/1, 969/2), 965/2, (965/5, 965/6), 963/4,(963/11, 963/9, 963/10), 965/1, (965/3, 965/4), 963/1, (963/5, 963/6), 963/3, (963/7, 963/8), 966, (    966/1, 966/2), 876/4, (876/5, 876/6), 877, w obr. 113 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem  podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasach podkreślony nr działki - numer działki po podziale do przejęcia pod drogę na rzecz Skarbu Państwa) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 643 lub 18 44 86 648, pocztą elektroniczną e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl oraz
za pośrednictwem operatora pocztowego.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
  • w prasie lokalnej
     

Autor: Jadwiga Jasińska
Dodano: 2020-09-25 14:46:41