Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ulicy Zielonej w Nowym Sączu”

2020-06-01

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ulicy Zielonej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej (...) przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”

2020-06-01

Obwieszczenie dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej (...) przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo - magazynowego (...)

2020-05-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo - magazynowego (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 215/6 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2020-05-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 215/6 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.

2020-05-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2501B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 6 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących, na części działek nr 19/3, 19/46 w obrębie 111, przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu”

2020-05-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2501B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 6 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących, na części działek nr 19/3, 19/46 w obrębie 111, przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 44/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu

2020-05-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 44/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja w Nowym Sączu – inwestycja obejmuje części działek(...) w obr 113.

2020-05-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja w Nowym Sączu – inwestycja obejmuje części działek(...) w obr 113.


Obwieszczenie dotyczące inwestycyji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka miejskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola i żłobka, na działce nr 14/5 w obrębie 72, przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu”

2020-05-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycyji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka miejskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola i żłobka, na działce nr 14/5 w obrębie 72, przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu”