Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-01-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej (...) zlokalizowana na dachu budynku znajdującego się na działce nr 129/1 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”

2020-01-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej (...) zlokalizowana na dachu budynku znajdującego się na działce nr 129/1 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno - biuro - garażowego na działkach nr 149/1,części działki nr 149/2 w obrębie 117 w Nowym Sączu przy ulicy Wczasowej.

2020-01-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno - biuro - garażowego na działkach nr 149/1,części działki nr 149/2 w obrębie 117 w Nowym Sączu przy ulicy Wczasowej.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie siedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy Alejach Piłsudskiego na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu”

2020-01-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie siedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy Alejach Piłsudskiego na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz”

2020-01-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 43/10 w obrębie 1 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”

2020-01-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 43/10 w obrębie 1 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno- handlowo - usługowego na działce nr 1 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej i Naściszowskiej

2020-01-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno- handlowo - usługowego na działce nr 1 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej i Naściszowskiej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. ”Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240mm², na terenie położonym w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego i Witolda Gombrowicza

2020-01-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. ”Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240mm², na terenie położonym w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego i Witolda Gombrowicza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt.1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 8/23, 8/22, 8/5, 8/32 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”

2020-01-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt.1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 8/23, 8/22, 8/5, 8/32 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 55”

2019-12-23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 55” Uwaga! Zmiana w załączniku "Projekt planu - tekst"