Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowabudynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”

2020-06-19

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowabudynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym,z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450 – 630 odcinek A, na działkach nr 36/2, 37/15 w obrębie 64, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”

2020-06-17

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450 – 630 odcinek A, na działkach nr 36/2, 37/15 w obrębie 64, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450 – 630 odcinek C, na działkach nr 37/17, 37/52 w obrębie 64, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”

2020-06-17

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450 – 630 odcinek C, na działkach nr 37/17, 37/52 w obrębie 64, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”

2020-06-17

Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą tech. I komunikacyjną”

2020-06-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą tech. I komunikacyjną”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa dwóch osobnych garaży wolnostojących na dz. Ewid. 2/15; 2/11 j. ewid. Nowy Sącz, obr. 0009”.

2020-06-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa dwóch osobnych garaży wolnostojących na dz. Ewid. 2/15; 2/11 j. ewid. Nowy Sącz, obr. 0009”.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej n/n wraz z przyłączem oraz stacją trafo SN/nn, a także siecią energetyczną kablową n/n oświetlenia ulicznego, na części działek nr 42, 155 w obrębie 86, oraz części działek nr 115/4, 114 w obrębie 92, przy ul. Kunegundy i ul. Źródlanej w Nowym Sączu”

2020-06-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej n/n wraz z przyłączem oraz stacją trafo SN/nn, a także siecią energetyczną kablową n/n oświetlenia ulicznego, na części działek nr 42, 155 w obrębie 86, oraz części działek nr 115/4, 114 w obrębie 92, przy ul. Kunegundy i ul. Źródlanej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, 859/1 w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”

2020-06-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, 859/1 w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”


Zawiadomienie dot. budowy stacji radiokomunikacyjnej (...) przy ul Podgórskiej

2020-06-10

Zawiadomienie dot. budowy stacji radiokomunikacyjnej (...) przy ul Podgórskiej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami (...) przy ulicach: Królowej Jadwigi, Nawojowskiej, Tadeusza Rejtana, Klasztornej i Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

2020-06-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami (...) przy ulicach: Królowej Jadwigi, Nawojowskiej, Tadeusza Rejtana, Klasztornej i Marii Konopnickiej w Nowym Sączu