Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”

2020-05-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”

2020-05-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w sprawie inwestycji "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76 (...)"

2020-05-07

Obwieszczenie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w sprawie inwestycji "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76 (...)"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”

2020-05-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”


Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz”

2020-05-05

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 352/1, 350/2, 350/3, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Juranda”

2020-05-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 352/1, 350/2, 350/3, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Juranda”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną (...)"

2020-05-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną (...)"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 25/28, 25/12 w obrębie 78 w Nowym Sączu przy ulicy Wincentego Pola”

2020-05-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 25/28, 25/12 w obrębie 78 w Nowym Sączu przy ulicy Wincentego Pola”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”

2020-04-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2501B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 6 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących, na części działek nr 19/3, 19/46 w obrębie 111, przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu”

2020-04-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2501B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 6 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących, na części działek nr 19/3, 19/46 w obrębie 111, przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu”