Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie pn.: "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz."

2020-03-27

Obwieszczenie dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie pn.: "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz."


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa basenu nad Łubinką, wraz z obiektami towarzyszącymi: pawilonem wejściowym, serwisowym, obsługi, gastronomicznym, pergolowym, a także infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na części działki nr 5/13 w obrębie 13, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu”

2020-03-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa basenu nad Łubinką, wraz z obiektami towarzyszącymi: pawilonem wejściowym, serwisowym, obsługi, gastronomicznym, pergolowym, a także infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na części działki nr 5/13 w obrębie 13, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób starszych wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki nr 239/8 w obrębie 110, przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu”

2020-03-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób starszych wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki nr 239/8 w obrębie 110, przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”

2020-03-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”


Ogłoszenie o inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kablowej elektroenergetycznej n.N. i przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej (...) rejon ulicy Tłoki i ulicy Podmłynie"

2020-03-16

Ogłoszenie o inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kablowej elektroenergetycznej n.N. i przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej (...) rejon ulicy Tłoki i ulicy Podmłynie"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca na: budowie wieży stalowej, instalacja na wieży systemu anten sektorowych (...), Zawada"

2020-03-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca na: budowie wieży stalowej, instalacja na wieży systemu anten sektorowych (...), Zawada"


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz”

2020-03-13

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz”


Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn. „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się z trzech antenowych konstrukcji wsporczych o wysokości nieprzekraczającej 3m, anten sektorowych oraz modułów RRU zainstalowanych na antenowych konstrukcjach wsporczych oraz dwóch urządzeń (...)

2020-03-13

Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn. „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się z trzech antenowych konstrukcji wsporczych o wysokości nieprzekraczającej 3m, anten sektorowych oraz modułów RRU zainstalowanych na antenowych konstrukcjach wsporczych oraz dwóch urządzeń (...)


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”

2020-03-11

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej”

2020-03-10

inwestycji pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej”