Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN i sieci kablowej elektrycznej i elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na części działek nr 129/1, 129/2 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”

2020-03-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN i sieci kablowej elektrycznej i elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na części działek nr 129/1, 129/2 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 2/10, 2/9 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej

2020-03-06

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 2/10, 2/9 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego, na części działek nr 5/9, 58, 4, 1/7 w obrębie 102, przy ul. Zielonej w Nowym Sączu”

2020-03-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego, na części działek nr 5/9, 58, 4, 1/7 w obrębie 102, przy ul. Zielonej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób starszych wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki nr 239/8 w obrębie 110, przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu”

2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób starszych wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki nr 239/8 w obrębie 110, przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 20 oraz części działki nr 18 w obrębie 120 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”

2020-02-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 20 oraz części działki nr 18 w obrębie 120 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa basenu nad Łubinką, wraz z obiektami towarzyszącymi: pawilonem wejściowym, serwisowym, obsługi, gastronomicznym, pergolowym, a także infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na części działek nr 5/13, 5/1 w obrębie 13, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu”

2020-02-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa basenu nad Łubinką, wraz z obiektami towarzyszącymi: pawilonem wejściowym, serwisowym, obsługi, gastronomicznym, pergolowym, a także infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na części działek nr 5/13, 5/1 w obrębie 13, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie siedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy Alejach Piłsudskiego, na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu”

2020-02-24

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie siedziby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przy Alejach Piłsudskiego, na działkach nr: 9/1, 9/2, 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”

2020-02-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”

2020-02-20

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym, zewnętrznymi miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 57/4 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”

2020-02-19

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym, zewnętrznymi miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 57/4 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”