Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 346/15, 346/14, 346/13, 346/12, 346/11, 346/10, 346/9, 346/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Poręba Mała”

2020-02-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 346/15, 346/14, 346/13, 346/12, 346/11, 346/10, 346/9, 346/8 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Poręba Mała”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 4 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek 758/1, 757/2, 757/3, 733/1, 733/5, 733/4, 733/3, 733/2 w obrębie 118 przy ulicy Lachów Sądeckich”

2020-02-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 4 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek 758/1, 757/2, 757/3, 733/1, 733/5, 733/4, 733/3, 733/2 w obrębie 118 przy ulicy Lachów Sądeckich”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji n. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej

2020-02-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji n. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatowej na części działek nr: 156, 143/1, 127, 79/11, 79/10, 79/9, 72/3, 78/3, 78/2,78/4, 77 72/2, 72/1, 69/10 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej/ Osiedlowej”

2020-02-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatowej na części działek nr: 156, 143/1, 127, 79/11, 79/10, 79/9, 72/3, 78/3, 78/2,78/4, 77 72/2, 72/1, 69/10 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej/ Osiedlowej”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-02-11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy na działkach nr 198, 202 obrębie 117 w Nowym Sączu przy ul. Kamiennej

2020-02-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy na działkach nr 198, 202 obrębie 117 w Nowym Sączu przy ul. Kamiennej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Realizacja wiaty drewnianej z miejscami konsumpcyjnymi, na działce nr 170/7 i części działki 170/8 w obrębie 86 oraz działkach nr: 17/13, 17/14 w obrębie 79 w Nowym Sączu przy ulicy Barbackiego (w związku z postępowaniem prowadzonym przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu)”

2020-02-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Realizacja wiaty drewnianej z miejscami konsumpcyjnymi, na działce nr 170/7 i części działki 170/8 w obrębie 86 oraz działkach nr: 17/13, 17/14 w obrębie 79 w Nowym Sączu przy ulicy Barbackiego (w związku z postępowaniem prowadzonym przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu)”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-01-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej (...) zlokalizowana na dachu budynku znajdującego się na działce nr 129/1 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”

2020-01-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej (...) zlokalizowana na dachu budynku znajdującego się na działce nr 129/1 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno - biuro - garażowego na działkach nr 149/1,części działki nr 149/2 w obrębie 117 w Nowym Sączu przy ulicy Wczasowej.

2020-01-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno - biuro - garażowego na działkach nr 149/1,części działki nr 149/2 w obrębie 117 w Nowym Sączu przy ulicy Wczasowej.