Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 30 000 €

2020-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o Dialogu technicznym na: „Najem długoterminowy floty pojazdów Miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie nieruchomościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-08-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę serwerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-09
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Usługa

2020-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-11
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-31
Typ przetargu: Usługa

2020-04-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo tworzonego Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-22
Typ przetargu: Dostawa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura – zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Zielono –niebieska  infrastruktura przy Zespole Przedszkoli ul. Paderewskiego w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 15  ul. 29 Listopada w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-16
Typ przetargu: Usługa

2020-07-15 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Usługa

2020-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-15
Typ przetargu: Dostawa

2020-06-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych  oraz świetlic osiedlowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w oś. Piątkowa w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-02
Typ przetargu: Usługa

2020-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w sali lekcyjnej nr 2 – budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-15
Typ przetargu: Usługa

2020-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Usługa

2020-04-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Usługa

2020-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-03-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-23
Typ przetargu: Usługa

2020-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26 w ramach zadania inwestycyjnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie nawierzchni podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługi pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji inwestycji – Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-16
Typ przetargu: Usługa

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32  w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-24
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-13 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na: Zarządzanie Miejskim Placem Targowym ,,Rynek Maślany"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Typ przetargu: Usługa