BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Urząd Miasta - powyżej 30 000 €

2020-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-12-02 Urząd Miasta |

 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu  z siedzibą przy ul. Tłoki 24D

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-02
Typ przetargu: Usługa

2020-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ na: Zakup laptopów do szkół w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2020-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-12-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Utwardzeniu terenu przy placu zabaw ul. Tłoki w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-12-01 Urząd Miasta |

Usługa społeczna na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-12-01
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Broniewskiego 20c/10, Broniewskiego 8f/14, Sobieskiego 16/10 i Strzeleckiej 4/3 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na aktualizację i uzupełnienie licencji oprogramowania oraz rozbudowę stacji roboczej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby  Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Przystanek Kultura – budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica  (dz. nr 10/5 obr. 42) - II etap" II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-10 Urząd Miasta |

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-25
Typ przetargu: Usługa

2020-10-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Przystanek Kultura – budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica (dz. nr 10/5 obr. 42) - II etap”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę materiałów ogrodniczych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług obsługi szaletu miejskiego na Plantach Miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-11-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Zakup donic miejskich”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-23
Typ przetargu: Usługa

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 130a ust. 1, 1a i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (skrót nazwy zamówienia: PARK-01/2020).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Usługa

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: świadczenie usług, polegających na przyjęciu w depozyt i przechowywaniu pojazdów w miejscu postojowym, umożliwiającym bezpieczne pozostawienie pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.), skrót nazwy zamówienia: PARK-02/2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Usługa

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 oraz art. 130a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.); skrót nazwy zamówienia: HOL-01/2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Usługa

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 oraz art. 130a ust. 1, 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.); skrót nazwy zamówienia: HOL-02/2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Usługa

2020-10-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymiana drzwi zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu nr 14  w Nowym Sączu ul. Nawojowska 9”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont posadzki w sali nr 45, 48 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na ,Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Romanowskiego 11/5 w Nowym Sączu "

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Montaż komina zewnętrznego w mieszkaniu komunalnym położonym przy ul. Jagiellońskiej 48/1 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont placu przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont elewacji budynku przy ul. Kraszewskiego 4 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Długosza 48/3 w Nowym Sączu w ramach poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Długosza 48/1 w Nowym Sączu w ramach poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-11-03 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „ABC - Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu – utwardzenie działki - terenu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-13
Typ przetargu: Usługa

2020-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymania dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-12
Typ przetargu: Usługa

2020-11-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont Pomnika Bohaterów Września 1939 r.” II etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-10
Typ przetargu: Dostawa

2020-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymiana drzwi zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu nr 14  w Nowym Sączu ul. Nawojowska 9”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu – II etap.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Dostawę koszy ulicznych na odpady

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-05
Typ przetargu: Dostawa

2020-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Czyszczenie rowów melioracyjnych/odwadniających oraz czyszczenie i odmulenie wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-29
Typ przetargu: Usługa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Przetakówka (dz. nr 176 obr. 21)”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Budżet obywatelski dla spragnionych” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Dostawa drzew, krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-29
Typ przetargu: Dostawa

2020-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu miasta Nowego Sącza, przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu  z siedzibą przy ul. Tłoki 24D

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-27
Typ przetargu: Usługa

2020-10-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Wykonywanie usług polegających na transporcie i przyjmowaniu do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla zwierząt chorych lub wymagających pomocy zwierząt dziko żyjących (w tym zwierząt egzotycznych), które zostały odłowione na terenie miasta Nowego Sącza"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-26
Typ przetargu: Usługa

2020-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Utwardzenie  placu przy Szkole Podstawowej nr 11  ul. Długoszowskiego 126  w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - przeniesienie centrum monitoringu miejskiego z ul. Szwedzkiej na Rynek 21 w Nowym Sączu" II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Plac zabaw na osiedlu Przydworcowym - doposażenie”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na "Budżet obywatelski dla spragnionych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację budynku  Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-12
Typ przetargu: Usługa

2020-09-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Przystanek Kultura – budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica (dz. nr 10/5 obr. 42) - II etap” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Budowa siłowni pod chmurką – osiedle Mała Poręba” oraz „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Poręba w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-10-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wymianę stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Jagiellońskiej 73/2, ul. Lwowskiej 65/1, ul. Śniadeckich 6/5, ul. Broniewskiego 6/4, ul. Barskiej 6c/15,  ul. Kusocińskiego 5/24, ul. Kusocińskiego 5/3, ul. Daszyńskiego 7/12 , ul. Sobieskiego 5/3, ul. Broniewskiego 16f/7, ul. Broniewskiego 16f/4,  ul. 1 PSP 4B/10, ul. Matejki 28/8, ul. Sienkiewicza 20/2 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o Dialogu technicznym na: „Najem długoterminowy floty pojazdów Miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Usługa

2020-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zarządzanie nieruchomościami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-10-01
Typ przetargu: Usługa

2020-09-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[Zamknięty] Ogłoszenie o przetargu na „Przystanek Kultura – budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica (dz. nr 10/5 obr. 42) - II etap”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[MODYFIKACJA]Ogłoszenie o przetargu na :„Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na ternie Miasta Nowego Sącza – przeniesienie centrum monitoringu miejskiego z ul. Szwedzkiej na Rynek 21 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-25
Typ przetargu: Usługa

2020-09-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Jana Pawła II 40/5, Broniewskiego 30c/8, Broniewskiego 16f/4, Broniewskiego 30c/4, Broniewskiego 16a/5, Barskiej 6f/13, Śniadeckich 6/12, Śniadeckich 6/4, Długosza 36/19, Nawojowska 27/3, Konstanty 12/6, Limanowskiego 2/27 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Montaż - podwyższenie piłkochwytów przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna w Nowym Sączu” III

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[WYNIKI][MODYYFIKACJA] Ogłoszenie o przetargu na "Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla dzieci" II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-09-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Utworzenie Punktu Zbiórki drobnych Elektroodpadów

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę serwerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-09
Typ przetargu: Dostawa

2020-09-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na „Montaż - podwyższenie piłkochwytów przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna w Nowym Sączu” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Usługa

2020-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-09-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi doradztwa wraz z wykonaniem analizy finansowej dla projektu pn.: "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-31
Typ przetargu: Usługa

2020-08-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla dzieci

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-08-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont zadaszenia oraz schodów zewnętrznych do budynku  Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu – II etap”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2020-08-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie audytu energetycznego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami, informacją BIOZ, STWIOR dla Szkoły Podstawowej Nr 17  w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-08-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie audytu energetycznego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami, informacją BIOZ, STWIOR dla Szkoły Podstawowej Nr 20  w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-08-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie audytu energetycznego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami, informacją BIOZ, STWIOR dla Szkoły Podstawowej Nr 21 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: Remont zadaszenia oraz schodów zewnętrznych do budynku  Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu – II etap”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-11
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Zwiększenie atrakcyjności obiektu sportowego na osiedlu Wojska Polskiego poprzez budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów i zakup stołów do gier"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-08-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie usługi doradztwa wraz z wykonaniem analizy finansowej dla
projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-31
Typ przetargu: Usługa

2020-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-31
Typ przetargu: Usługa

2020-04-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont zadaszenia oraz schodów zewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu – II etap

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Kompleks rekreacyjno-sportowy z placem zabaw na osiedlu Zawada w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo tworzonego Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej: Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-22
Typ przetargu: Dostawa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizacje zamówienia pn. „Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów – dla każdego” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów, dostawa i montaż stojaków rowerowych, ławki i kosza na śmieci w czterech lokalizacjach: ul. Ogrodowa, Romanowskiego, Witosa, Królowej Jadwigi/Nawojowska"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura – zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieska infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 15  ul. 29 Listopada w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Zielono –niebieska  infrastruktura przy Zespole Przedszkoli ul. Paderewskiego w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-17
Typ przetargu: Usługa

2020-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-16
Typ przetargu: Usługa

2020-07-15 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Typ przetargu: Usługa

2020-07-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Montaż - podwyższenie piłkochwytów przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-15
Typ przetargu: Dostawa

2020-07-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Atrakcyjnie i wesoło – mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych  oraz świetlic osiedlowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-09
Typ przetargu: Usługa

2020-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w oś. Piątkowa w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-07-02
Typ przetargu: Usługa

2020-06-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na usługę Ustawienie szalet przenośnych wraz z serwisem na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz ich usunięcie po zakończeniu imprezy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-30
Typ przetargu: Usługa

2020-06-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na „Montaż piłkochwytów przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolnej w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w sali lekcyjnej nr 2 – budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na „Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów – dla każdego” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIENIE] Ogłoszenie o Przetargu na „Budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów, dostawa stojaków rowerowych, ławki oraz kosza na śmieci”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIENIE] Ogłoszenie o przetargu na „Świadczenie usług dziennej opieki nad dziećmi i prowadzenia zajęć w świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich ISKIERKA”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-23
Typ przetargu: Usługa

2020-06-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie projektu „Realizacji ścieżek rowerowych na terenie miasta Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów, dostawa stojaków rowerowych, ławki oraz kosza na śmieci”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-06-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zamówienia: pn. „Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów – dla każdego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-15
Typ przetargu: Usługa

2020-05-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

(UNIEWAŻNIENIE) Ogłoszenie o przetargu na „Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów, dostawa stojaków rowerowych, ławki oraz kosza na śmieci”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Usługa

2020-04-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację łazienek przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

(Unieważnienie) Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zamówienia: pn. „Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów – dla każdego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-06-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro: „Dostawa i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-28
Typ przetargu: Dostawa

2020-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu – I etap”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na „Atrakcyjnie i wesoło – mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Usługa

2020-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:” Wykonywanie usług polegających na transporcie i przyjmowaniu do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla zwierząt chorych lub wymagających pomocy zwierząt dziko żyjących (w tym zwierząt egzotycznych), które zostały odłowione na terenie miasta Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-13
Typ przetargu: Usługa

2020-04-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Projektu termomodernizacji oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłami oraz kuchniami gazowymi, co., wod.-kan, elektrycznej dla budynku przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wesołe podwórko – plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-05-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza, w roku 2020 wg specyfikacji - szczegółowego kosztorysu ofertowego II
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2020-04-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w zakresie usługi: „Prace z zakresu gospodarki komunalnej, uporządkowanie terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacja systemu odwadniającego osuwiska FALKOWA”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-30
Typ przetargu: Usługa

2020-04-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Integrujmy i bawmy się razem – organizacja imprez integracyjnych i doposażenie placu zabaw na osiedlu Stare Miasto"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Projektu  termomodernizacji oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłami oraz kuchniami gazowymi, co., wod.-kan, elektrycznej  dla budynku przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na na wykonanie zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej Wewnętrznej  instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Długosza 48/1 w Nowym Sączu w ramach poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-04-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej Wewnętrznej instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Długosza 48/3 w Nowym Sączu w ramach poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2020-04-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Żłobku nr 2 ul. Podhalańska w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu: Dostawa drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-23
Typ przetargu: Usługa

2020-04-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku – budowa siłowni zewnętrznej ul. Ogrodowa w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-03-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-23
Typ przetargu: Usługa

2020-04-07 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Sportowa Jedność – budowa ogólnodostępnej siłowni wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu oraz montażem urządzeń fitness – Zespół Szkół nr 5 ul. Magazynowa 6"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-04-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont zadaszenia oraz schodów zewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-03-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: "Sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza, w roku 2020 wg specyfikacji - szczegółowego kosztorysu ofertowego"

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-16
Typ przetargu: Dostawa

2020-03-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Przystanek Kultura – budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica (dz. nr 10/5 obr. 42) - I etap”

Udzielono wyjaśnień.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa w Polsce, Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert ustala się na dzień 27.03.2020r. w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.
Termin otwarcia ofert ustala się – na dzień 30.03.2020r. o godz. 14.00.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-04-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26 w ramach zadania inwestycyjnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Na wykonanie zadania: Naprawa i konserwacja fontann miejskich

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-25
Typ przetargu: Usługa

2020-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie nawierzchni podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-19
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługi pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji inwestycji – Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-16
Typ przetargu: Usługa

2020-02-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie palmy wielkanocnej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-11
Typ przetargu: Usługa

2020-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę podłogi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32  w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-03-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-24
Typ przetargu: Dostawa

2020-02-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu ul. Długosza 17"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-02-13 Urząd Miasta |

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na: Zarządzanie Miejskim Placem Targowym ,,Rynek Maślany"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Typ przetargu: Usługa

2020-02-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pt. „Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów – dla każdego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-18
Typ przetargu: Usługa

2020-01-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro:
„Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-13
Typ przetargu: Usługa

2020-01-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w budynku Zespołu
Szkół nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-02-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UDZIELONO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE] Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 1”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2020-01-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1 albo ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL-02/2019.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-21
Typ przetargu: Usługa